Tradiční čínská medicína

Alena Pelzová praktikantka alternativní medicíny

Něco o mě

O mém poznání zde na Zemi…

Narodila jsem se v Karlových Varech a dětství jsem prožívala v malé vesničce poblíž tohoto lázeňského města, kde jsem se důkladně seznamovala s přírodou. V době mého mládí bylo velice složité dostat se k vědomostem o alternativní medicíně. Už tehdy jsem věděla, že mám v sobě schopnost vcítit se do zdravotních a psychických problémů druhých lidí, ale nevěděla jsem jak tento dar používat. Rozhodla jsem se jít cestou poznání, která je složitá, ale důležitá, protože co si na vlastní kůži neprožijete, to nemůžete objektivně posoudit. Každý z nás se musí neustále rozhodovat, vždy máme možnost volby od malých běžných věcí po rozhodnutí zásadní, která ovlivní naše životy do hloubky. Zda byly naše volby správné, ukáže až čas.

Do dospělosti jsme ovlivňováni výchovným systémem, v němž na prvním místě slyšíme slovo „musíš“. Jestli je tento systém v pořádku, je věcí názoru. Myslím si, že důležitá je cesta nikoli cíl, ovšem cíle bychom si měli dávat, abychom z cesty nesešli. V produktivním věku jsme doslova zacíleni na výkon. Pokud jsme šli tou správnou cestou, je pro nás výkon hrou. Jestliže jsme ze své cesty duše sešli, pak je výkon utrpením. Co je vlastně cesta duše? V době, kdy se naše duše nachází v nehmotné podobě, bez fyzického těla, přemítá o svých činech. Tvoří si plán, který bude nápravou činů předešlých, ovšem s dary, které již dříve získala nebo postupně může získat. Její úlohou je očistit karmickou zátěž svou, případně i celé rodiny duše. Jedná se o jemnohmotnou energii, se kterou můžeme navázat spojení pomocí různých technik. Dar schopnosti komunikovat na jiných úrovních jsem začala nejvíce vnímat při neverbální komunikaci s přírodou, malými dětmi, zdravotně postiženými. Nahlédnutí do „zdravých dospělých“ tzv. pod jejich slupku je složitější. Jsou zde nánosy lží, které se chovají jako bariéry. Umím je však díky svojí dlouholeté osobní praxi již rozlišit a proniknout skrze ně. Současně tak mohu najít příčinu daných problémů včetně souvislostí s nimi spojených. Řešení pak spočívá v odhodlání, vůli a rozhodnutí člověka samotného, zda mu na jeho cestě mohu býti nápomocna jako prostředník mezi jeho rozumem (hlavou) a jeho duší (srdcem). Je pro mě nesmírně zajímavé poznávat, jaká tajemství těla a duše se přede mnou postupně odkrývají. Kolik různých podob má zdánlivě stejný problém. Baví mě hledat souvislosti zdravotních potíží přesně „na míru“ danému člověku.

Vím, jak se žije se zdravotním postižením blízké osoby v naší společnosti a velmi dobře chápu, jak je náročné tuto situaci zvládat, protože v případě, kdy duše není pevně ukotvená v těle, je potřeba k ní přistupovat velice citlivě.

Cesta, po které jdu, je o pokoře, víře a lásce ke všemu prožitému. Cílem mým je pomáhat Vám nalézt řešení Vašich potíží. Jste srdečně vítáni…

Alena Pelzová